Termowizja

Każdy dom i każde mieszkanie, w którym przebywają na stałe ludzie w naszej strefie klimatycznej, wymaga ogrzewania w okresie jesień-wiosna. Koszt ogrzewania pomieszczeń powoli staje się jednym z największych kosztów eksploatacji obiektów budowlanych. Dlatego naturalnym staje się trend do obniżenia go poprzez poszukiwanie metod alternatywnego ogrzewania oraz ograniczenia strat  ciepła poprzez termomodernizację. Aby prawidłowo ocenić skutki docieplenia obiektu i dobrać optymalną metodę docieplenia konieczne jest wykonanie badania termowizyjnego, a na jego podstawie opracowania nazywanego audytem energetycznym obiektu. Audyt energetyczny szacuje koszty termomodernizacji, uzyskany efekt ekonomiczny i uzyskany efekt cieplny. Badanie termowizyjne pozwala określić jakość aktualnej izolacji termicznej, określić przyczyny największych strat ciepła, zlokalizować słabe miejsca i wady termiczne w budynku.

 

Na czym polega badanie termowizyjne?

Jest to pomiar temperatury na powierzchni ścian i przedmiotów za pomocą specjalnej kamery pozwalającej zapisać taki pomiar. Różne temperatury widoczne są na termogramie jako oddzielne kolory, odcienie szarości lub przejścia barwne. Badanie wykonuje się najczęściej w okresie grzewczym gdy różnica temperatury wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń przekracza 10 st. C.

Bardzo często w przegrodach (ścianach) budowlanych występują tzw. wady termiczne. Są to miejsca, w których budowlańcy zapomnieli położyć izolację lub z jakiegoś powodu izolacja ta uległa uszkodzeniu i degradacji. Są to wszelkiego rodzaju liniowe lub powierzchniowe mostki termiczne zarówno konstrukcyjne (wynikające z przyjętej metody realizacji obiektu) jak i wykonawcze – błędy i niedoróbki. W okresie zimowym na powierzchni takich miejsc, na skutek obniżonej lokalnie temperatury, dochodzi do kondensacji pary wodnej naturalnie występującej w powietrzu. Jeśli kondensacja występuje kilka dni – nie stwarza to poważniejszego zagrożenia. Jednakże wilgoć kondensująca się przez dłuższy czas prowadzi do pojawienia się na powierzchni ściany nieprzyjaznej naszemu zdrowiu pleśni, a w konsekwencji niezwykle groźnego grzyba domowego. Zjawisko to najczęściej pojawia się w miejscach dodatkowo przez nas samych zasłoniętych, czyli za szafami i szafkami ustawionymi w narożnikach pomieszczeń.

Aby miejsca takie zidentyfikować konieczne jest wykonanie badania termowizyjnego. Badanie można wykonać w trzech podstawowych zakresach: badanie fototermiczne pozwalające jakościowo (wzrokowo) określić miejsca wad termicznych; badanie fototermiczne z określeniem ilościowym (obliczenia) współczynników przenikania ciepła przez ściany oraz badanie z analizą bilansu cieplnego obiektu.
Oprócz typowego zastosowania termowizji w ocenie jakości ocieplenia budynków można badanie termowizyjne wykorzystać do poszukiwania uszkodzeń instalacji cieplnej, a w szczególności instalacji ogrzewania podłogowego, w której wężownice są zalane warstwą betonu. Coraz częściej nowo podłączone tablice energetyczne w budynkach mieszkalnych i przemyśle poddaje się analizie termowizyjnej pod kątem wad w połączeniach mocno obciążonych obwodów elektrycznych. Wydzielające się ciepło w takich stykach niejednokrotnie znacznie obciąża rachunek za energię elektryczną prowadząc czasami do powstania pożarów.

 

 

termowizja1

 

 

narożnik ściany w domku kanadyjskim niewłaściwie zaizolowany

 

 

 

 

 

termowizja2

 

 

drzwi balkonowe – niedoregulowana stolarka

 

 

 

 

 

termowizja3

 

 

niskiej jakości stolarka okienna ogrzewa atmosferę